Energiatodistuslaki Tulosta
03.01.2013, 16:46

Eduskunta hyväksyi täysistunnossaan 13.12.2012 uuden energiatodistuslain sisällön.

Täysistunnon ensimmäisessä käsittelyssä oli ympäristövaliokunnan mietintö (YmVM 8/2012), jossa valiokunta puolsi hallituksen esityksen hyväksymistä muutamin täsmennyksin. Valiokunta ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi myös lausumaa, jossa kannetaan huolta energiatodistusten hinnoista ja laadusta. Ympäristöministeriön edellytetään seuraavan tilannetta ja laativan asiasta selvityksen valiokunnalle.

Uuden lain myötä energiatodistukset tulevat pakolliseksi myös vanhoille pientaloille, jos niitä myydään tai vuokrataan. Pientalojen kiinteistökauppoja, joihin uusia säännöksiä sovelletaan siirtymäajan jälkeen, on noin 20 000 vuosittain. Jos kysymyksessä on ennen vuotta 1980 valmistunut pientalo, säännöksiä sovelletaan vasta 1.7.2017 alkaen.

Viimeksi päivitetty ( 03.01.2013, 16:48 )